آرایش ( دکتر الهی قمشه ای)

Toilet
If I make the lashes dark
And the eyes more bright
And lips more scarlet
And ask if all is right
From mirror after mirror
No vanity's displayed
I am looking for the face I had
Before the world was made
(William Butler Yeasts)

 


آرایش

اگر می بینی که مژگان خود را کمی سیاهتر می کنم
و چشمها را روشن تر
ولبها را سرخ تر
و از این ایینه و آن آیینه می پرسم
آیا خوب شده است؟
 مپندار به خود بینی پرداخته
و کاری بیهوده می کنم
زیرا من در جستجوی چهره ای هستم
که پیش از آفرینش جهان داشته ام

دل انسانها همان گوهر ذات و فطرت الهی آنهاست، عجیب ترین پدیدۀ خلقت است و عجائب هفتگانۀ جهان هلالی از بدر جمال اوست. اوست که نه رنگ و صورت دارد نه عرض و ارتفاع، نه موسیقی است نه نقاشی نه شعر ن حکمت، اما همه اینها از او پدیدار می شوند. آن زن که در پیش آینه نشسته تا خود را بیاراید هر دم نظر بر دل می کند که جام جهان نماست و می بیند که ابروی خود را باید کمی باریک تر کند و بر سیاهی مژگان خود بیفزاید و گونه ها را کمی سرخ تر کند تا به آن مثال زیبایی که پیش از آفرینش از آن برخوردار بوده است نزدیک گردد.

 

دکتر الهی قمشه ای - در قلمرو زرین    

 

/ 0 نظر / 71 بازدید