میلاد ریانی اصفهانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ میلاد ریانی اصفهانی
آرشیو وبلاگ
      دانایی زیبایی نیکویی (میلاد ربانی اصفهانی)
عارف سالک ( دکتر الهی قمشه ای) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩

عارف سالک

عارف  سالک کسی است که آتش در خرقۀ نفس و خود بینی و خود خواهی و خود پرستی زده است و خدا پرست شده است:

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

جهدی کن و سرحلقۀ رندان جهان باش

عارف سالک کسی است که دست در ریسمان لطف و عنایت معروف زند و از شناخت خود به شناخت حق رسد: من عرف نفسه فقد عرف ربه

چون نظر از بینش توفیق ساخت

عارف خود گشت و خدا را شناخت

عارف سالک کسی است که خامش و پرطمئنینه و سر بر زانو چو ملخ باشد، نه چون زنبور با وزوز و غوغا

عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ

نه چو زنبور کزو شورش و غوغا شوند

عارف سالک کسی است که از عبادت استغار و توبه کند، نه از گناه

طاعت عامه گناه خاصگان

وصلت عامه حجاب خاص دان

....

عابدان از گناه توبه کنند

عارفان از عبادت استغفار

عارف سالک کسی است که در ظاهر با خلقان می نشیند و می گوید اما دلش با حق است.

عارف سالک کسی است که نقد و گوهر وقت عمر و گنج وجود خویش را به نسیۀ بهشت خالی زاهدان ندهد:

چمن حاکیت اردیبهشت می گوید

نه عارف است که نسیه خرید و نقد بهشت

عارف ساک کسی که باده نوش باشد و از پیالۀ دل و چشمان خویش شراب نیازمندی و عشق بنوشد:

من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس

حافظ راز خود و عارف وقت خویشم

عارف سالک کسی اس که بر سرطرۀ شاهد دنیا با کسی جنگ و نزاع و جدل ندارد

طرۀ شاهد دنیا همه بند است و فریب

عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع

عارف سالک کسی است که شرب مدام دارد. کسی که دل اوپیوسته در میان انگشتان حق است

ساقی ار باده ازین دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

عارف سالک کسی است که زبان سوسن را می فهمد، خندۀ سنگ را می شنود و نیایش رود را می بیند و سجدۀ بنفشه را می شناسد:

عارفی کو کند فهم زبان سوسن

تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز امد

عارف سالک کسی است که در صبوح با اب دیدگان خویش وضو می گیرد و در میخانۀ عشق، نماز بیچارگی و نیازمندی بر پای می دارد:

به اب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

عارف سالک کسی است که گرفتار تجلیات جمال و جلال معشوق خویش است

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

لطیفه های عجب زیر دام و دانۀ تست

عارف سالک، صاحب نظر و رند و عاشقی است که خداوند او را به ذات وصفات و اسماء و افعال خود بینا کرده است. او باده از دل و دیدۀ خود می نوشد و خدا را می بیند. آن کس که خدای ندیده را پرستد، کجا عارف باشد؟؟

  نوشته  سید احمد بهشتی شیرازی

کیمیا

دکتر حسین الهی قمشه ای

سید احمد بهشتی شیرازی

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ( مولانا، شرح دکتر دینانی) سوره انعام ( دکتر الهی قمشه ای) یوتوپیا (توماس مور) موسی و ابلیس ( شیخ احمد غزالی) نیایش ( دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی) دستهایم را دوست دارم ( میلاد ربانی اصفهانی) قدر استادِ نکو دانستن،حیف استاد به من یاد نداد ( استاد ملکیان) عدالت و راستی ( ایه هشت سوره مائده) سه نوع عشق ( مصطفی ملکیان) معنی تکبیر ( علامه تقی جعفری)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من وب سایت رسمی دکتر حسین الهی قمشه ای وب سایت اختصاصی دکتر سروش سایت فرهنگی نیلوفر وب سایت اختصاصی دکتر ارش نراقی وبلاگ اختصاصی مهندس بازرگان سخنرانی های صوتی و تصویری دکتر الهی قمشه ای دانلود 100 کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای دانلود کتابهای صوتی اشراق اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب