میلاد ریانی اصفهانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ میلاد ریانی اصفهانی
آرشیو وبلاگ
      دانایی زیبایی نیکویی (میلاد ربانی اصفهانی)
کمدی الهی ( دوزخ) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩

دانته ( مظهر نوع بشر) که در شاهراه زندگی سرگرم حرکت است در نیمۀ این راه ناگهان خود را در جنگلی تاریک و موحش مییابد ( ظلمت خطا و گناهکاری). احساس میکند که بی انکه خود متوجه شده باشد از جاده بدور افتاده است  و راه را گم کرده است. این آن وقتی است که آدمی چشم باز میکند و ناگهان خود را غرق در خطاها و آلودگیها می بیند. در این جنگل تاریک که از هیچ جانب فروغ خورشید (آرامش و پاکی) بدان رخنه نمیتواند کرد،دانته خود را سخت پریشان و نومید مییابد. و در جستجوی راه نجات باطراف مینگرد و بز بان حال میگوید که :

 در این شب سیاهم، گم گشت راه مقصود

از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت

در این لحظه که نزدیک است یکسره دست از امید بشوید، نجات غیبی بیاریش می آید. این ((نجات)) مرشدی است که  باید خضر راه گمشدگان شود و در این جا بصورت یک شاعر بزرگ دور کهن یعنی ((ویرژیل)) تجلی می کند. ویرژیل در (دوزخ) مظهر عقل و منطق بشری است که از آلایش هوی ها و هوس ها پاک شده است و این عقل انسانی به گناهکار نومید پریشان و گمگشته هی میزند که خود را بدست ظلمت نسپارد و او را قویدل می کند که درین راه راهنمایی وی خواهد بود. منتها به وی می فهماند که تا از بوتۀ ازمایش بی غش بیرون نیاید و تا وقتی که از وادی گناه نگذشته و بسر منزل پشیمانی نرسیده باشد از کوی رستگاری بالا نخواد رفت چرا که:

 نظر پاک تواند رخ جانان دیدن

که در ایینه نظر جز به صفا تنوان کرد

ان وقت عقل بشری دست این گناهکار پریشان را میگیرد و او را نخست از وادی ظلمانی گناه و عصیان ( دوزخ) و بعد از ان از سرمنزل توبه و پشیمانی ( برزخ) میگذراند و عاقبت بسر منزل سعادت جهانی ( بهشت زمینی) میرساند و انگاه او را بدست راهنمایی شایسته تر از خود بئاتریس ( مظهر عشق و صفای الهی) میسپارد تا وی را از بهشت زمینی به بهشت اسمانیش که مظهر تجرد و صفای مطلق است برد. این انتقال ضروی است زیرا عقل و منطق انسانی فقط تا ان حد که سعادت زمینی را برای بشر تامین کند پیش میرود و از ان پس این بالا روی باید به دست (عشق) صورت گیرد.

بدین ترتیب دانته سفر را از دوزخ شروع می کند. طبقه بندی گناه ها در دوزخ طبق نظریۀ فلسفی ارسط صورت گرفته است که گناهان را به (( گناهان ی افراط کاری)) و (( گناهان بدخوهی)) تقسیم می کند. در دوزخ دانته قانون تاوان حکم فرمایی می کند بدین معنا که مجازات هر گناه متناسب با گناه انجام شده است .گناهان طبقه اول گناهانی هستند که  اگر جانب اعتدال نگاه داشته شود فی نفسه جرم نیستند، ولی همچنان که از این حد تجاوز کنند و بصورت  اساس زندگی درایند،جرم می شوند.از این قبیل : عزیزۀ جنسی، شکمپرستی، خست، اسراف، خشم و غضب هستند. گناهان طبقه دوم انهایی هستند که با سوء نیت و بقصد اضرار صورت میگیرند و بدو دسته گناهان ناشی از زورگویی و تعدی گناهان ناشی از مکر و حیله تقسیم شده اند.

در این طبقه از گناهان بدترین انواع گناهان گناه مکر و حیله است که از گناه زورگویی و تجاوز کاری نیز نابخشودنی تر است، زیرا دانته که حتی گناه زنا را ( طبقه پنجم) به دلیل انکه به خاطر عشق( حتی درجه پایین عشق)  مستحق تخفیف شمرده است و گناه زورگویی و تعدی را در وسط جای داده است، گناه مکر و حیله را ، که مکان شیطان است در اخرین طبقه دوزخ مکان داده است که باید ساکنان انها سخت ترین عذاب جهنم را  تحمل کنند.

در نگاه کلی دوزخ عبارت است از:

در دسته اول ( دوزخ علیا)  گناهکاران  بار کمتری از خطا را بر دوش دارند و اینان عبارتند از :

طبقه اول ، بی تکلیفان( کسانی که در زندگی نه خوب بوده اند و نه  بد و  فقط به فکر خود و مصالح خود بوده اند)

طبقه دوم، شهوترانان طبقه سوم، شکم پرستان، طبقه چهارم خسیسان و اسراف کران و طبقه پنچم، تندخویان

از طبقه ششم (( دوزخ سفلا)) گناهکارنی با گناهان سنگین تر جای دارند چرا که این گناهان به ذات خود گناه هستند و با سوء نیت انجام میگرند

طبقه ششم، زندیقان ، طبقه هفتم: راهزنان، شاهان ستمگر، خودکشی کنندگان، کفر گویان، اهل لواط و ربا خواران

طبقات هشتم و نهم  از سخت ترین طبقات دوزخ هستند که

طبقه هشتم دسته ای از حیله گران شامل: ناموس دزدان، غیبت گویان، رشوه خواران، ریاکاران، نفاق کننان و سوداگران نادرست جای دارند

و طبقۀ نهم که سرمای مطلق است جای بدترین افراد یعنی خیانتکاران است. اینان کسانی هستند که عواطف بشری را نادیده گرفته و پیوند محبت و اعتماد را که باید(( وصل کننده))  ابناء بشری باشد بریده و (( فصل کرده اند))، بدین جهت جرم خیانت در دوزخ دانته سنگین ترین تمام جرم هاست. این طبقه عبارتند از : خائنین باصل فرزندی و خویشاوندی، خائنین بوطن و هموطنان، خائنین به اصول میهان داری و خائنین به ولینعمت و در مرکز این طبقه شیطان که بزرگترین مظهر خیانت به ولینعمت ( خداوند) و گناهکار شماره دو یهودا که به ولینعمت خود (عیسی) خیانت کرد جای دارد.

 کمدی الهی - دوزخ - دانته -مترجم: شجاع الدین شفاء

  نظرات ()
مطالب اخیر ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ( مولانا، شرح دکتر دینانی) سوره انعام ( دکتر الهی قمشه ای) یوتوپیا (توماس مور) موسی و ابلیس ( شیخ احمد غزالی) نیایش ( دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی) دستهایم را دوست دارم ( میلاد ربانی اصفهانی) قدر استادِ نکو دانستن،حیف استاد به من یاد نداد ( استاد ملکیان) عدالت و راستی ( ایه هشت سوره مائده) سه نوع عشق ( مصطفی ملکیان) معنی تکبیر ( علامه تقی جعفری)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من وب سایت رسمی دکتر حسین الهی قمشه ای وب سایت اختصاصی دکتر سروش سایت فرهنگی نیلوفر وب سایت اختصاصی دکتر ارش نراقی وبلاگ اختصاصی مهندس بازرگان سخنرانی های صوتی و تصویری دکتر الهی قمشه ای دانلود 100 کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای دانلود کتابهای صوتی اشراق اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب