میلاد ریانی اصفهانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ میلاد ریانی اصفهانی
آرشیو وبلاگ
      دانایی زیبایی نیکویی (میلاد ربانی اصفهانی)
به ارامی اغاز به مردن می کنی!! نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
که حداقل یک بار در تمام زندگیت
ورای مصلحت‌اندیشی بروی.

امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن!

شعر: پابلو نرودا – ترجمه : احمد شاملو

  نظرات ()
در اهمیت کتاب خواندن ( جان راسکین) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩

بر فرض که ما، هم اراده و هم درک ان را داشته باشیم که دوستان خود را خوب و شایسته انتخاب کنیم، به ندرت قدرت چنین کاری در ما وجود دارد؛ یا حداقل برای اکثر ما دامنۀ این انتخاب چه بسیار محدود است. تقریبا همۀ روابط اجتماعی و دوستیهای ما بر حسب تصادف یا ضرورت بوجود می آید و در دایرۀ تنگی محدود می شود به نحوی که :آن را که ارزو می کنیم نمی توانیم بشناسیم و آن را که  می شناسیم نمی توانیم به هنگام ضرورت در کنار خود داشته باشیم. باب محفل اصحاب فکرت و بزرگان ذوق و ذکاوت برای عامۀ مردم جز در لحظات محدود یا موارد نادر بسته است. ممکن است بخت با ما یار شود و بتوانیم شاعری را از نزدیک مشاهده کنیم و صدایش را بشنویم یا از دانشمندی پرسشی کنیم و پاسخی خوش طبعانه دریافت داریم یا به افتخار مصاحبه ای کوتاه با وزیری نایل اییم و کلماتی بشنویم که به علت فریندگی از سوکت بدتر است! یا در طول عمر خویش یک یا دو بار با شادمانی حلقه گلی را در راه شاهزاده ای نثار کنیم یا  نگاه محبت امیز ملکه ای را به سوی خود معطوف داریم و این لحظات کمیاب را پیوسته از دل و جان ارزو می کنیم و سالها عمر و اندیشه و ذوق و احساس خویش را در راه افزایش این لحظات گرانبها صرف می کنیم، در حالی که درهای مجمعی از مردمان شریف پیوسته به روی ما گشوده است، مردمی که هر اندازه بخواهیم برایمان صحبت می کنند و هرگز نمی پرسند به کدام مقام و حرفه تعلق داریم، مردمی که از دل سخن می گویند و برای بیان اندیشه و احساس بهترین کلمات را می جویند. اما تنها بدان علت که این مجمع شریف را بسیار می توان یافت و افراد ان را می توان ساعتها در انتظار ملاقات خویش نگه داشت، سلاطین و رجال بزرگی که به جای بار دادن با شکیبایی منتظرند که به حضور ما بار یابند و در ان اتاقکهای تنگ در بین قفسه های کتابخانۀ ما به انتظار ایستاده اند، ما هیچ رغبتی به مصاحبت آنها نشان نمی دهیم و شاید تمام روز به کلمه ای از سخنان انها گوش نمی سپاریم.

جان راسکین - ترجمه: دکتر الهی قمشه ای - در قلمرو زرین

 

  نظرات ()
چهار چیز طلایی ( دکتر الهی قمشه ای ) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩

در فرهنگ جهان از دیر باز هر انچه خوب و زیبا و گرانبهاست به وصف طلایی توصیف کرده اند از جمله : 

1 – نسبت طلایی یا برش زرین: (Golden Ratio, Golden Section) اگر خط AB را به دوقسمت غیر مساوی چنان تقسیم کنند که قسمت بزرگتر بخش بر قسمت کوچکتر برابر با تقسیم خط به قسمت بزرگتر باشد این تقسیم را برش زرین و نسبت حاصل از تقسیم آنها را نسبت طلایی خوانند. اگر بخش بزرگتر را a  و بخش کوچکتر را b در نظر بگیریم، رابطه زیر نسبت طلایی را نشان می دهد.

a---------------------------------------------------*---------b  

a/b = b + a/ a

اگر در معادله فوق b را برابر یک کنیم و معادله را حل کنیم، مقدار a برابر با 2/(2.23+1) خواهد بود که تقریبا برابر با ۶١٨/١ می شود. نسبت طلایی عددی است تقریبا برابر با۶١٨/١ که نسبتی است میان دو کمییت. این نسبت در طبیعت بسیار یافت می شود و بارزترین ظهور ان در نسبت میان قد هر انسان بخش بر فاصله ناف تا پای اوست چنان که اگر کسی از این نسبت خارج شود همه در می یابند و آن عیب محسوب می شود.

در ریاضیات نیز دنباله ای از اعداد وجود دارد به نحوی که در آن هر عدد مجموع دو عدد پیشین است مانند: 1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144  که در ان نسبت جمله بزرگتر به جمله کوچکتر به عدد۶١٨/١ (نسبت طلایی) نزدیک می شود. این دنباله را اعداد فیبو ناچی ( لئو ناردو پیسانو) می شناسند. تخم آفتابگردان در گل آن به بصورت دو مجموعه مارپیچی ارایشه یافته است که نسبت تعداد تخم ها دردو مارپیچ برابر فی است.

یونانیان باستان این نسبت را می شناخته و با فی  نمایش می دادند و در معماری یونانیان باستان نسبت 1 به فی  بسیار زیاد مخصوصا در معبد پارتنون در آتن استفاده شده است.

- قانون طلایی: (Golden Rule) یکی از قدیمی ترین قوانین اخلاقی  در فرهنگ جهانی است که با دیگران چنان رفتار کن که خواهی با تو رفتار کنند یا با دیگران رفتاری مکن که نمی خواهی با تو چنان رفتار شود. این قانون را که مورد تایید فطرت انسانها و ادیان اسمانی است به سبب ارزش متعالی آن قانون طلایی خوانده اند.


٣- حد واسط طلایی: Golden Mean این قانون مربوط به فضایل اخلاقی است و اول بار در کتاب اخلاق ارسطو به تفضیل از آن بحث شده و در همه فرهنگ ها از ان نشانی هست. این قانون همان اصل میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط یعنی زیاده روی در هر دو جهت است. بنابر اخلاق ارسطو حد واسط فضیلت است، مانند شجاعت و  دو طرف ان رذیلت مانند است که یکی ترسو بودن و دیگری بی باکی است.

4- دوران طلایی: Golden Time  در اساطیر جهان به دوره ای گفته می شود که در آن همه انسانها را سعادت کامل نصیب بوده و رنج و بیماری و مرگ و پیری و فقر و جنگ و غیره در آن راه نداشته است. در اساطیر روم، دوران دو هزار ساله آمدن زحل به ایتالیا و مهمان شدن بر پادشاهی به نام ژانوس، دوران طلایی محسوب میشود که به برکت وجود زحل که پدر خدایان اساطیری یونان است همه برکتها و نعمتها برای همگان مهیا بوده است. در اساطیر ایران دوران سیصد سال پادشاهی جمشید دروان طلایی معرفی شده است

دکتر الهی قمشه ای

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ( مولانا، شرح دکتر دینانی) سوره انعام ( دکتر الهی قمشه ای) یوتوپیا (توماس مور) موسی و ابلیس ( شیخ احمد غزالی) نیایش ( دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی) دستهایم را دوست دارم ( میلاد ربانی اصفهانی) قدر استادِ نکو دانستن،حیف استاد به من یاد نداد ( استاد ملکیان) عدالت و راستی ( ایه هشت سوره مائده) سه نوع عشق ( مصطفی ملکیان) معنی تکبیر ( علامه تقی جعفری)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من وب سایت رسمی دکتر حسین الهی قمشه ای وب سایت اختصاصی دکتر سروش سایت فرهنگی نیلوفر وب سایت اختصاصی دکتر ارش نراقی وبلاگ اختصاصی مهندس بازرگان سخنرانی های صوتی و تصویری دکتر الهی قمشه ای دانلود 100 کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای دانلود کتابهای صوتی اشراق اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب